Executive Coaching

"I am the master of my fate - i am the captain of my soul". -William Ernest Henley

Som executive coach hjälper jag dig fokusera på det som är viktigt. Jag håller dig ansvarig för vad du säger du vill åstadkomma. Jag motiverar dig till att komma till skott och nå de mål du har satt upp för dig själv. Jag hjälper dig skilja på Need-to-do och Nice-to-do och sedan sätta upp en plan så du hinner med båda. Jag hjälper dig utveckla en coachande ledarstil som du kan använda med dina medarbetare. Jag hjälper dig helt enkelt må bättre, känna dig gladare och uppnå de resultat du vill uppnå.

TILL TOPPEN

VERKSAMHETSutveckling

Ta kontakt p‍‍‍å 0702 45 71 45 eller skriv ett snabbt meddelande nedan så ringer jag dig.

VI BEHÖVER INTE BLI BÄTTRE PÅ VÅRA JOBB-

VI BEHÖVER BLI

BÄTTRE PÅ OSS SJÄLVA.

Hem

om /kontakt

Awoman's way

TILL TOPPEN

LÄS MER OM VEM JAG ÄR

HUR GÅR DET FÖR DIG?

Executive/Medarbetare

Coaching

Framgång är möjligt när du är i balans med dig själv och agerar efter de värderingar som är viktiga för dig.

Balans är när det du tänker, det du säger och det du gör är i harmoni.

Med en coach får du tillgång till nya insikter och perspektiv som både utvecklar dig som person, som ledare och hjälper dig nå de resultat du är ute efter.

TILL VÄGEN UPP HEMSIDAN

HUR UTVECKLAR DU DITT LEDARSKAP?

Ledarutveckling - Vägen Upp®

VÄGEN UPP®är ett ledarutvecklingsprogram som har funnits sedan 1998 och vänder sig till både ledare med många års erfarenhet och de som är relativt nya i sin ledarroll.

Programmet är ett kraftfullt verktyg där fokus är på relevanta utmaningar i verksamheten, ledarskapet och effektivt hjälper individen att utvecklas med bestående resultat.

LÄS MER OM FLER VERKSAMHETSUTVECKLINGAKTIVITER

ALLA BORDE FÅ TILLGÅNG TILL EN COACH

Intern/In-House Coach

Som in-house coach erbjuds anställda en trygg och lugn stund i en hektisk vardag där de får möjlighet att reflektera, tänka till (eller tänka om), ventilera det som berör dem i vardagen och hantera utmaningar de står inför med en objektiv och utomstående person. Jag hjälper till att lyfta blicken, titta framåt, tydliggöra och konkretisera arbetsmål samt komma till skott med det som ska göras.

VAD NI KAN FÖRVÄNTA ER AV EN IN-HOUSE COACH?

 • Ökat engagemang och ansvarstagande från medarbetarna
 • En snabbare måluppfyllnad genom tydligare målsättning, uppföljning och utvärdering
 • Större initiativförmåga
 • Bättre kommunikation & konflikthantering
 • Ökad kapacitet till att hantera utveckling och förändring
 • Frigjord potential och bättre resursutnyttjande  
 • Motiverade medarbetare som stressar mindre och mår bättre

  NYA PERSPEKTIV  

Förbättra din samarbetsförmåga.

Upptäcka de områden där du begränsar dig själv genom din attityd och beteenden.

Sätta tydligare mål som är uttalade i organisationen.

Bli bättre på att ta kritik.

Bli tydligare i din kommunikation.

Bli bättre på att lyssna, se och bekräfta dina anställda.

Samarbeta bättre med det motsatta könet.

Förbättra din förmåga att fatta beslut..

Utveckla din teambuilding kapacitet.

Lära vikten av att stanna upp och reflektera.

Bli bättre på att lösa konflikter.

Bli bättre på att säga ifrån eller ta mer plats.

Förbättra dina problemlösningsförmågor.

Utveckla en coachande ledarstil.

Få bättre resultat på dina medarbetarsamtal.

Skapa en hälsosam balans mellan arbete och privat.

  VAD KAN DU BLI BÄTTRE  PÅ?  


Genomförande:

 • Programmet varar över en period av ca 8 -10 månader
 • JobMatch Talent profiltest utförs och inkluderar 60 min personlig återkoppling
 • Uppstartsmöte på 60 minuter
 • Parterna träffas därefter 8 ggr á ca 90 minuter
 • Allt material levereras som fysiskt eller digitalt samt tillhörande USB med ljudfiler
 • 30 minuters telefontid ingår mellan varje möte.
 • Möten föregår på plats eller på Vägen Upp kontoret på Arkipelagen, Sisjön.

*Alla samtal är konfidentiella och coachning utförs i enlighet med International Coach Federations (ICF) coachingfärdigheter samt ICF Codeof Ethics.

FÖRSLAG PÅ UPPLÄGG:

 • En fast dag varje vecka där jag sitter i en lokal hos er  
 • Coachning för alla anställda som vill eller för några utvalda  
 • Förbokat schema eller drop-in, antingen 45, 60 eller 90 minuters pass
 • En fast kostnad per månad  
 • Avtalet kan sägas upp när som helst
 • Ev. inspirationsföreläsningar och diverse interna utvecklingsworkshops kan ingå.
 • Alla samtal är konfidentiella och coachning utförs i enlighet med International Coach Federations (ICF) coachingfärdigheter samt Code of Ethics.

FÖRSLAG PÅ UPPLÄGG:

 • Parterna träffas 5 ggr á 90 minuter.
 • Uppsättning av handlingsplan med målsättning och tidslinje.
 • 5 minuters avstämning 2 ggr/vecka i 4 veckor per telefon.
 • Möten föregår på plats eller extern möteslokal.

*Alla samtal är konfidentiella och coachning utförs i enlighet med     International Coach Federations (ICF) coachingfärdigheter samt ICF Code of Ethics.

On Equal Terms | Suzanne Lång | Göteborg |  sl@suzannelang.com |  +46 (0)702 45 71 45

Copyright © 2017 On Equal Terms  All rights reserved

oN EQUAL TERMS