A T T   S E   T A N K A R   F Ö R   V A D   D E   Ä R

Välkommen till en lugnare upplevelse av livet.

Jag bjuder in dig till att utforska tankens natur för att upptäcka och uppleva den alltomfattande roll som tankar & övertygelser spelar i din upplevelse av livet. En Kurs i Kärlek - en annorlunda bokklubb. Boka ett gratis samtal med mig!

 

Lever du med återkommande känslor av ångest, oro och stress? De är din största gåva och vägen till frihet. 

Sålänge vi försöker bli av med tankar eller känslor istället för att förstå dem, länge kommer vi att lida. Lidande är inget att bli av med, det är bästa vägvisaren till det som behöver läkas.

Jag heter Suzanne, och genom coaching, kurser, min egen podcast och föreläsningar syftar jag till att skapa medvetenhet kring tankens illusoriska och vilseledande natur och den alltomfattande roll som medvetna tankar och omedvetna övertygelser spelar i hur vi känner och upplever oss själva, andra och världen omkring oss. 

Att förstå tankens natur innebär ett uppvaknande till din sanna natur. Det är att ifrågasätta verkligheten om allt vi har lärt oss om vem vi är. För varje insikt dras vi mer och mer till sanningen och med varje uppenbarelse ökar viljan att gräva djupare för att se vad som pågår. 

Att ifrågasätta verkligheten banar väg för en direkt upplevelse. Din direkt upplevelse leder till hållbara skift när det gäller ditt välbefinnande. När vi slutar göra motstånd mot det som är, faller det vi gör motstånd mot bort. 

Att förstå tankens natur innebär att leva med ökad lätthet och en djup känsla av connection och harmoni med sig själv, med andra och med livets eviga, föränderliga flow.

 

Genom att förstå tankens natur kan du:

 • Upptäcka en gång för alla vad det alltid är som står i vägen för att göra de förändringar du vil.
 • Släppa rädslan av att inte räcka till och andra rädslor kopplat till otillräcklighet.
 • Uppleva den gradvisa och befriande skift bort ifrån rädsla och tillbaka till kärlek, som är din natur.
 • Leva i harmoni med vilka känslor som än dyker upp – oavsett hur läskiga de känns.

 

Läs mer om mina Tjänster & Priser

       

Untitled design (4)

"Tills den dagen hela världen är fri att hålla med dig eller inte hålla med dig, tills du har gett friheten till alla att gilla dig eller inte gilla dig, att älska dig eller hata dig, att se saker som du ser dem eller att se saker annorlunda - tills dess att du har gett hela världen dess frihet - kommer du aldrig att känna dig fri." 

Adjashanti

  

Nyfiken? Boka ett samtal med mig!

S E P A R A T I O N E N   F R Å N  D I T T   S A N N A   J A G

Mitt arbete är en inbjudan för dig att förena sinnets kraft med hjärtats kraft för att helhjärtad kunna omfamna vem du verkligen är.

De flesta av oss har hundratals, om inte tusentals, historier som vi berättar för oss själva varje dag. Dessa mestadels omedvetna berättelser skapade av tankar och övertygelser driver oss och definierar vilka vi är.

De formar hur vi ser oss själva, andra och världen på ett helt unikt sätt – och eftersom tankar känns så verkliga tar vi dessa berättelser som sanning. Och när vi accepterar dem som sanningar, utan att ifrågasätta dem, lider vi på otaliga sätt, som stress, oro och ångest.

Nedan är nio av de mest grundläggande och grundläggande aspekterna av vem "du" är, varav de flesta går obemärkt förbi, men som helt och hållet upplevs genom tankens kraft.

Frid uppstår när sinnet harmoniserar med saker som de är. När du argumenterar med det som är, uppstår konflikt, och den förvirringen är lidande. Det enda som argumenterar med det som är, är ditt tänkande. En tanke uppstår, du tror på den, och friden verkar försvinna. När du tror på dina tankar lider du, och när du inte låter dig svepas med av berättelsen om dina tankar är livet enkelt. Du är i motstånd mot det som är genom att helt enkelt tro på tanken; detta skapar krig inom ditt sinne. Frid är vem du är utan en berättelse.

_____

Detta utgör grunden för förståelse av klarhet och kreativitet.

___

Kroppen är en lokalisering i form av allt det vi är och kroppen är vårt fordon för att kunna verka och navigera i denna värld och uppleva allt som livet har att erbjuda. Kroppen befinner sig ständigt i verkligheten och berättar för oss genom känslor när sinnet lämnar verkligheten och tar osanningar som verklighet.  När vi börjar se kroppen för den fantastiska dator och GPS som den är kan vi leva i harmoni med vilka känslor som än dyker upp – oavsett hur läskiga de känns.
___

Detta utgör fundamentet till att förstå i Närvaro och Inre Ro

Vi tänker på "själv"-identiteten som vår personlighet, våra små egenheter, vår kropp, m.a.o. hur vi ser och definierar oss själva. "Själv"-identiteten sträcker sig dock långt bortom denna idé om vem vi är till alla typer av externa koncept och objekt som t.ex: våra roller, vårt hem, våra vänner, våra jobb och vår livsstil. Problem uppstår för att detta "själv" som vi så identifierar med finns inte - det är en mental konstruktion och är orsakan till all lidande. 
___

Detta utgör fundamentet för att förstå Konflikthantering 

Precis som "själv"-identitet är även personlighet en mental konstruktion, skapad från födelsen genom vår miljö, vår påverkan, tolkning och övertygelser som vi helt enkelt har förvärvat över tiden. Vår personlighet är en berättelse. Det är en imaginär idé om "hur" vi är som person skapad i sinnet av sinnet. Vi tar denna "berättelse" som en absolut sanning om vem vi är, men den är endast relativ till det som uppstår i stunden. Personligheten är inte en fast entitet och den förändras ständigt beroende på tusentals faktorer. Faktorer som också ständigt förändras.

____________________

Detta utgör fundamentet till att förstå Självkänsla och Självförtroende

När vi tänker på överlevnad så tänker vi oftast på den fysiska kroppens överlevnad. Det vi inte ser som tankar är den dagliga kämpen om att beskydda och försvara ett ”jag” som inte existerar mer än i tankarna. Tills vi kommer till en konversation som denna där vi ser hur överlevnad handlar om överlevnaden av vår identitet, dvs. aspekten av oss själva som vi kallar för “jag” eller ”mig”. 
___

Detta utgör fundamentet till att förstå Stresshantering 

Det är genom våra relationer med andra som vi lär oss mest om oss själva. När vi börjar förstå vår egen sanna natur kan vi överföra kunskapen till att bättre förstå andra människor, våra relationer och den gåvan de representerar. Istället för att se andra som separata människor som vi måste beskydda oss från, validera oss genom eller hävda oss över, blir de nu en spegel för oss att spegla tillbaka våra egna övertygelser samt egna  betingade koncept om den bilden vi har av oss själv.
___

Detta utgör fundamentet för att förstå äkta Empati och Medkänsla 

"Självet" som vi påstår oss ha fri vilja är helt skapad av tankar, det är en lömsk mental konstruktion, och så länge vi tror att detta "själv" har vilja eller val utanför sin egen betingning finns det ingen möjlighet till fri vilja. Så länge vi inte är medvetna om vår betingning och miljöns påverkan och fortsätter att tro att vi kunde ha agerat annorlunda under exakt samma omständigheter, med exakt samma tankar och förståelse av situationen, kommer fri vilja inte ens på tal. 
___

Detta utgör fundamentet för att förstå Potential

Alla har sitt eget sätt att uttrycka sig, men det kan vara utmanande att uttrycka oss på det sätt vi verkligen vill. Varför håller vi tillbaka? Vad hindrar dig från att uttrycka det du önskar? Vilken roll spelar vårt inlärda beteende för vår förmåga att uttrycka oss? Vilka faktorer hindrar oss från att känna oss trygga med att uttrycka det vi verkligen vill från hjärtat?
___

Detta utgör fundamentet för att förstå Kommunikation och Integritet

Vi kommer in till den här världen nakna och kan inte ta med oss något när vi lämnar. Vi är också hjälplösa både i början och i slutet av våra liv. Så vad är poängen med det hela? Och vad är vår uppgift?
___

Syfte och Mening

 • Suzanne Lång

  “Suzanne förmedlar detta svåra ämne på ett mycket entusiastiskt, bra och tydligt sätt. Hon brinner verkligen för ämnet och att hjälpa sina medmänniskor. Hon är verkligen så generös med både sin kunskap, sina erfarenheter, sin tillgänglighet och sin djupaste välvilja mot oss deltagare. Jag kan varmt rekommendera denna kurs för dig som söker verktyg att hantera dina belastande och jobbiga tankar på ett bättre mer rofyllt sätt.”

  (Deltagare på min 5-veckors live kurs “Du på 9”)

 • Suzanne Lång

  “Tänk att något som låter så enkelt och självklart kan vara så svårt. Med Suzannes varsamma och målinriktade coachning har jag gått igenom en stark och inspirerande utvecklingsresa och fått en viktig pusselbit som jag inte ens hade förstått att jag saknat. När poletten väl trillade ner kom tårarna. Insikten var så stark och djup och har förändrat mig och min inställning till livet i stort.”

  Göteborg

 • Suzanne Lång

  “Det känns så tryggt att lyssna på dig. Det du har att säga känns så viktigt och rätt och din egen trygghet skänker ett lugn och en trovärdighet åt alltsammans.”

  Gymnasielärare, Ingenjör

 • Suzanne Lång

  “Suzanne är fantastisk. Hon har ett helt holistisk synsätt på sin coachning och ser dig verkligen som du är. Hon hjälpte mig att se igenom det som jag tyckte var utmanande, och hjälpte mig att känna igen styrkor där jag såg svagheter. Men framför allt vågade hon att utmana mitt sätt att tänka och få en att se från nya perspektiv, vilket kan vara riktigt obekvämt ibland, men ack så givande och hjälpsamt! Den resan jag gjorde med Suzanne som coach har varit så värdefullt, både för mig som chef i mitt arbete och i mitt privatliv.”

  Platschef

Hur kan jag hjälpa dig? Klick här för att läsa om mina tjänster