KLARHET & RESULTAT

FÖRELÄSNINGAR & WORKSHOPS

EXECUTIVE COACHING

OM/KONTAKT

‍‍‍AKTUELLA ÖPPNA UTBILDNINGAR

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍Många efterfrågar mer tillit i sina teams, verksamheter och relationer, men hur går det till? Hur kan man säga till sin kollega "Jag litar inte på dig" på ett pr‍‍‍ofessionellt och omsorgsfullt sätt och samtidigt skapa en positiv utveckling för individen och organisationen?

Denna föreläsning bygger på Brenè Browns forskning kring tillit och de 7 element hon har funnit som tillit bygger på.  

Syfte:

 • Förstå hur tillit byggs upp över tid och i små moment.
 • Vi bryter vi ner ordet i sju konkreta element vilket leder till helt nya sätt att kommunicera kring tillit och skapar ett starkare och mer genuint samarbete vilket leder till bättre resultat.

Våra värderingar speglar det som är viktigt och riktigt för oss. Vi kan vara medvetna om vissa värderingar och omedvetna om andra. Ett företags uttalade och outtalade värderingar ligger till grund för hela företagskulturen. Företagets målbilder och visioner visar vägen fram, men det är värderingar som ger oss riktlinjer för vårt beteenden och vilket mindset som behövs för att uppnå mål och vision.

Idag väljer individer aktivt och i större utsträckning sin arbetsplats med utgångspunkt i värderingar, hållbarhet, kultur, sammanhang och upplevelse av meningsfullhet.

‍‍‍ Studier bekräftar gång på gång att de mest generösa och gladaste människor är de som har de tydligaste gränser.

Att kunna sätta tydliga gränser är nyckeln till effektivitet, glädje, ett produktivt samarbete och genuin kommunikation.

Tydliga gränser, både de som hjälper oss att leda oss själva och att leda andra, ger utrymme och frihet och skapar en struktur som får allt annat att fungera

‍‍‍Syfte:

 • Förstå vad gränser är, hur de ser ut samt hur de både främjar och hindrar vår produktivitet och framgång.
 • Upptäcka de 8 största missförstånd kring gränser.‍‍‍

Föreläsningar‍‍‍ och Workshops  

Det krävs mod för att kunna ta svåra konflikter, resa sig efter ett misslyckande, eller säga vad man egentligen tycker i ett möte. Och mod går hand i hand med sårbarhet. Det finns ingen kreativitet eller innovation utan sårbarhet. Sårbarhet är inte att vinna och det är inte att förlora – det är att visa sin mänsklighet. Det är när man vågar att visa sig och vara äkta när man inte kan kontrollera utfallet. Och det krävs mod.

Syfte:

 • Förstå vilken roll mod och sårbarhet spelar i ett autentiskt ledarskap.
 • Utmana gamla definitioner av sårbarhet och utforska vad sårbarhet är och varför det är så viktigt i ett team.
 • Förstå förhållandet mellan sårbarhet och mod och hur både påverkar sättet vi lever, arbetar och leder.

‍‍‍‍‍‍‍‍‍Empati kommer från det grekiska ordet empatheia och översätts "i" (em) & "känsla/pathos"(patheia) och är förmågan att kunna sätta sig in i en annan persons känsla av en upplevelse utan att nödvändigtvis själv ha upplevt samma situation. Empat‍‍‍i är att kunna sitta med en person i en svår situation utan att döma och utan att känna att man behöver lösa eller göra situationen bättre för den andra personen.

Syfte:

 • Identifiera de 5 egenskaper som utgör empati och hur vi kan kommunicera och skapa starkare förhållande med empati.
 • Förstå 6 av de vanligaste beteende som hindrar oss från att vara empatiska och hur vi kan ändra det.

Syfte:

 • Förstå hur våra personlig‍‍‍a värderingar driver vår professionella liv och vilka roll de spelar i relation till företagskulturen.
 • Identifiera dina viktigaste värderingar och vilka beteenden det är som stödjer dem så att du kan känna igen när du står i din integritet och när du inte gör.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

Om du tänker efter, hur mycket arbetstid tror du går åt att försöka dölja sina svagheter, älta problem, grubbla över konflikter och försöka kontrollera hur andra uppfattar en? Jag vill påstå att det är en hel del.

Jag föreläser kring de mjuka värden, eller rättare sagt, de svåra, tuffa och ofta tunga ämnen för att hjälpa organisationer skapa en mer öppen och förstående kultur för hur vi fungerar som människor och hur vi kan bygga upp individers motståndskraft för att kunna hantera alla situationer de ställs inför i dagens Sverige.

‍‍‍När vi förstår oss själva bättre och inser att alla kämpar mer eller mindre med samma frågor öppnar vi upp för modigare och mer genuina samtal som leder till större kreativitet, mindre stress, bättre resultat och oändligt mycket mer arbetsglädje.

- som främja‍‍‍r Connection, Inre Ro & Produktivitet

Den kloka ledaren investerar en rimlig del av sin tid till att bemöta medarbetarnas rädslor och känslor ‍‍- för annars spenderar de orimligt mycket tid på ‍‍‍att hantera ineffektivitet och oproduktivt b‍‍‍eteende.

Volatility

Uncertainty

‍‍‍‍‍‍Complexi‍‍‍‍‍‍ty

Ambiguity

Vision

‍‍‍‍‍‍‍‍‍Understanding

Clarity

Agility‍‍‍‍‍‍‍‍‍

arrow2

Vi lever i en VUCA värld.

VUCA är akronymen för att beskriva den snabbföränderliga och oförutsägbara värld vi lever i. Men vad innebär VUCA för dig som ledare? Och hur påverkar VUCA dina medarbetare och samarbetet när världen ständigt förändras?

‍‍‍Vi påverkas oavsett om vi är medvetna om det eller ej, men om vi pratar om det öppnar vi upp för  nya perspektiv, nya förståelser och det hela känns lite lättare, lite mindre ensamt och  lite mer hanterbart. Tillsammans kan vi skapa en mer positiv version av VUCA.‍‍‍‍‍‍

KOM TILL NÄSTA KOSTNADSFRIA FÖRELÄSNING!

TISDAG DEN 24 JANUARI ‍‍‍KL. 14:30 till 16:30 - VI BJUDER PÅ FIKA OCH EN UPPLEVELSE

LÄS MER HÄR‍‍‍‍‍‍

Ingen ser livet som du gör.

In the past, jobs were about muscle, now they are about brains, but in the future they will be about the heart.

Minouche Sh‍‍‍‍‍‍afik
Director, London School of Economics

Quote Open 1
Quote Close 1

Utåt sett har du allt - nu ska insidan få hänga med.

När människor är i harmoni med sig själva har de inget behov av att hävda sig, jämföra sig eller skylla ifrån sig. De ‍‍‍tar sitt ansvar oavsett vad frågan gäller och de mår bra. Min egen resa har visat mig detta och det är fundamentet i hur jag jobbar och allt jag gör.

‍‍‍I Sverige har vi den optimala yttre tryggheten som borde göra det möjligt att känna en inre trygghet. Men den inre tryggheten följer tyvärr inte automatisk med den yttre. Mitt arbete går ut på att stärka den inre tryggheten genom att öka sin motståndskraft.

Med en inre trygghet står man stabilt oavsett vad omgivningen har att bjuda på. Inre trygghet är inte en självklarhet, men en förmåga som kan läras för att sedan utvecklas. Jag har lärt det och nu vill jag hjälpa andra utveckla det.

Denna föreläsning handlar om hur vi kan uppnå den inre tryggheten i e‍‍‍n värld som är oförutsägbar och en kultur som kräver att vi ska vara på ett visst sätt. Upptäck en ny slags frihet när du förstår var dina känslor kommer ifrån och hur din upplevelse skapas.

Din upplevelse av livet kan ändras med en enda insikt - att allt sker Inifrån och Ut.