‍‍‍HEM‍‍‍

FÖRELÄSNINGAR & WORKSHOPS‍‍‍‍‍‍

E‍‍‍‍‍‍XECUTIVE COACHING‍‍‍

‍‍‍OM/KONTAKT

AKTUELLA UTBILDNINGAR

Quote Cirecle 2

Den grundläggande, oföränderliga naturen hos alla människor är välbefinnande, klarhet och sinnesro. Detta kan du själv ana när du har en lugn stund och det inte finns för mycket brus i huvudet. Så snart din upplevelse inte speglar dessa tillstånd och du känner t.ex. stress, obehag eller frustration, eller om du börjar ifrågasätta dig själv och dina förmågor, då tänker du helt enkelt för mycket. Dessa tankar är det enda som håller dig tillbaka från friheten att leva fullt ut.

Vår potential har ingenting att göra med vårt förflutna, ‍‍vår personlighet eller våra omständigheter. Det har däremot allt att göra med vår förmåga att förstå hur vår upplevelse av livet skapas, var våra känslor kommer ifrån och hur vi kan utnyttja vår medfödda motståndskraft och den djupare intelligensen som finns i oss alla.

Jag är professionell coach som är helt dedikerad till att hjälpa mina kunder öka sin motståndskraft och hitta tillbaka till deras tillstånd av inre ro. Inget av det du kämpar med idag var du född med. Allt du har kämpat dig igenom under livet har du överlevt. Mitt fokus ligger på ‍‍‍tre principer som öppnar upp för varje individs enorma outnyttjade kapacitet.

Klarhet och Välbefinnande är ditt naturliga tillstånd. ‍‍‍

Högre tillstånd av välbefinnande och lagkänsla inom företaget.

‍‍‍Större medarbetarengagemang och bättre stresshantering‍‍‍

Högre produktivitet ‍‍‍och mer konsekventa resultat

Bättre anpassning, flexibilitet och lyhördhet inför ovisshet‍‍‍

Ökad omsättn‍‍‍ingspotential och mer försäljning

Signifikanta förändringar i kreativt tänkande och problemlösningsförmågor

Förbättrade relationer med medarbetare, team och kunder.

Resultat för Verksamheter

Resultat för ledare och individer ‍‍

SKRIV TILL M‍‍‍IG SÅ RINGER JAG UPP DIG.

SKRIV EN KORT EMAIL ELLER RING 0702 45 71 45

SKRIV EMAIL

A.A. Milne
Författare och ska‍‍‍pare av Nalle Puh

Få ett nytt och färskt perspektiv på hur du kan maximera prestatio‍‍‍n och locka det bästa ur människor‍‍‍ ‍‍‍

Förstå att insikt är katalysatorn för förändring på alla nivåer i ditt företag‍‍‍

Inse att din state of mind betyder mer för din framgång än någon enstaka aktivitet som du någonsin skulle kunna göra för din verksamhet‍‍‍

Upptäcka att de stora utmaningarna du står inför inte kräver mer handling, men mer visdom‍‍‍

Förbättrade relationer med medarbetare, team och kunder.

Förstå s‍‍‍killnaden mellan en "bra idé" och ‍‍‍‍‍‍inspirerad handling‍‍‍‍‍‍‍‍‍

Din förmåga att preste‍‍‍ra beror på din tillstånd.‍‍‍

I en värld där stress börjar anses som en normal och oundviklig tillstånd är klarhet och välbefinnande den osynliga konkurrens‍‍‍fördelen som de flesta verksamheter missar totalt.

‍‍‍Du är modigare än du tr‍‍‍or, starkare än du verkar och smartare än du förstår.

Läs mer...